Ruïnes van het kasteel en kasteelhoeve van Autelbas

De huidige ruïnes zijn van het kasteel, heropgebouwd in 1432 nadat het in 1412 verwoest werd door Bourgondische troepen. Het kasteel was de zetel van een heerschappij dat deel uitmaakte van het hertogdom Luxemburg. Het werd gedurende twee eeuwen bewoond door de heren van Autel, een familie afkomstig uit de streek. De eerste versterking dateert uit de 13e eeuw. De nederzetting werd bewoond door Huart II, heer van Autel, baljuw, diplomaat van de Boheemse koningen en civiel en militair gouverneur van het hertogdom Luxemburg. Hij verzette zich, net als de rest van de Luxemburgse adel, tegen Anton van Bourgondië, die door zijn huwelijk met Elisabeth van Görlitz in 1409 het hertogdom verkreeg. De burcht werd in 1412 vernield door troepen van Anton van Bourgondië. De huidige overblijfselen van het kasteel dat nadien gebouwd werd in 1432 op de ruïnes van het oude kasteel. Het werd bewoond door de familie Dautel van Autelbas tot in de late 16e eeuw en nadien door verschillende adellijke families. In 1802 moest baron van Hinderer noodgedwongen het kasteel en de gronden openbaar verkopen. Advocaat Tinant kocht alles en exploiteerde de boerderij. De heer Tinant had geen nageslacht en na zijn dood namen de pachters bezit van het domein. Tijdens WOI wordt het domein verkocht in verschillenden loten aan de dorpsbewoners. Het kasteel zelf werd niet meer bewoond sinds 1966. In 1976 werd het geklasseerd als Waals erfgoed en in 1983 werd het ernstig beschadigd door brand. Van 1991 tot 1996 werden er opgravingen uitgevoerd door het Waalse Gewest en het kasteel werd sindsdien beetje bij beetje gerestaureerd. De vondsten zijn te zien in het museum van Autelbas

Contact

Heiderwée

B-6706 Autelbas (Arlon)

49.6501 5.87075 11

Bezoek info

Taal/talen Frans